Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

REZULTATI AVGUST/SEPTEMBAR

24.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

II septembarski rok: poeni osvojeni na testovima

13.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

TESTOVI I i II: termin i mjesto polaganja u II SEPTEMBARSKOM roku

10.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRIJAVA ISPITA

10.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Prijava za polaganje testovi u DRUGOM septembarskom roku (praktični dio)

04.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

I SEPTEMBARSKI ROK - rezultati kolokvijuma i završnog ispita

03.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

I septembarski rok: poeni osvojeni na testovima

02.09.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Informacije za studente ranijih generacije (praktični dio gradiva)

30.08.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

TESTOVI I i II: termin i mjesto polaganja u I SEPTEMBARSKOM roku

29.08.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM/ISPIT

27.08.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Prijava za polaganje testovi u PRVOM septembarskom roku (praktični dio)

24.08.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG

23.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

KONACNA EVIDENCIJA POENA

23.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u II roku: osvojeni poeni

21.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

POPRAVNI ISPIT

21.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za predaju gotovih herbarskih zbirki za studente ranijih generacija (II rok)

20.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRIJAVA ZA POPRAVNI ISPIT

19.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u II roku: promijenjeno mjesto polaganja, vrijeme i spisak studenata

18.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

17.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

16.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u I roku: osvojeni poeni

12.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u II roku: način prijave i termin održavanja

10.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

VRIJEME ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNOG ISPITA

09.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u I roku: spisak studenata i termin polaganja

06.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Termin za predaju gotovih herbarskih zbirki za studente ranijih generacija (I rok)

05.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

REZULTATI KOLOKVIJUMA I IZVINJENJE

04.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUME I ZAVRŠNI

03.07.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Testovi iz praktičnog dijela u I roku: način prijave i termin održavanja

27.06.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PRIJAVA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA

24.06.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktični dio ispita: načini polaganja za studente ranijih generacija

09.06.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

PREDAVANJA - ZOOM

18.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting V (najava)

14.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

ID i pasword

11.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting IV (najava)

11.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Online nastava - vrijeme predavanja

10.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting III (najava)

10.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: PETI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

09.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: ČETVRTI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

08.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting II (najava)

06.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Online nastava - vrijeme predavanja

03.05.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: Zoom meeting I (najava)

29.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: TREĆI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

28.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Informacija o online predavanju

27.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: DRUGI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

21.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Praktična nastava: PRVI domaći zadatak (uputstva za pripremu)

20.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

materijal za X radnu sedmicu i informacije o online nastavi

13.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Materijal za IX radnu sedmicu, info online predavanje

06.04.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

Materijal za VIII radnu sedmicu i informacija o online nastavi

29.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

predavanje za VII radnu sedmicu

16.03.2020


Medicinski fakultet-FARMACIJA-BOTANIKA

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

14.03.2020


1 | 2 | 3