FARMACEUTSKA HEMIJA II


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Od studenta se očekuje da bude upoznat sa fizičko-hemijskim osobinama farmakološki aktivnih molekula i reaktivnošću njihovih funkcionalnih grupa, osnovnim mehanizmima djelovanja ljekova iz proučavanih grupa, odnosima hemijske strukture i biološke aktivnosti ljekova, hemijskim interakcijama ljekova, interakcijama lijek-receptor, hemijskim aspektima metabolizma ljekova u in vivo i in vitro uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA BOŠKOVIĆ3x3
24B+10S+16P
JADRANKA OROVIĆ1.5x3
24B+10S+16P
SEHIJA DIZDAREVIĆ1.5x3
24B+10S+16P
NEMANJA TURKOVIĆ3x1
24B+10S+16P

Popravni ispit iz Farmaceutske hemije 2 14.02.2021

Završni ispit

Kolokvijum 2 16.01.2021

Oslobadjajuci kolokvijum 17.12.2020

Obavještenje: KOLOKVIJUM

Predavanja