FARMACEUTSKA HEMIJA II


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Procijeni osnovne fizičko-hemijske osobine farmakološki aktivnih molekula i njihov uticaj na ponašanje lijeka u organizmu; 2. Primijeni znanja o funkcionalnim grupama na procjenu odnosa strukture i aktivnosti lijekova; 3. Utvrdi osnovne mehanizme dejstva ljekova u okviru proučavanih grupa; 4. Procijeni hemijske interakcije ljekova; 5. Utvrdi najznačajnije interakcije lijek-ciljno mesto; 6. Procijeni hemijske aspekte transformacije lijekova u in vitro i in vivo uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA BOŠKOVIĆ3x3
22B+15S+10P
JADRANKA OROVIĆ1.5x3
22B+15S+10P
SEHIJA DIZDAREVIĆ1.5x3
22B+15S+10P
NEMANJA TURKOVIĆ3x1
22B+15S+10P

Popravni ispit iz Farmaceutske hemije 2 14.02.2021

Završni ispit

Kolokvijum 2 16.01.2021

Oslobadjajuci kolokvijum 17.12.2020

Obavještenje: KOLOKVIJUM

Predavanja