Pregled projekta


Finansijski program : EUREKA
Naziv [ENG] : Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics“,
Naziv : Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici
Početak : 01.11.2018.
Kraj : 01.05.2022.
Skraceni naziv : PROCHA-SMA
Web site : https://www.ucg.ac.me/pfkotor/prochasma
Tip projekta :
Tematska oblast : Inovativni
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu : 45000
Ukupan budzet : 770000
Rukovodilac : Ivošević Špiro
Opis : Cilј ovog projekta je razvoj i proizvodnja novih materijala sa memorisanim oblikom (SMM) i poboljšanih osobina. Krajnji cilј projekta je razvoj optimalnog tehnološkog procesa proizvodnje SMM i transfer znanja na industrijski nivo. Partneri na projektu predstavlјaju najbolјu kombinaciju naučne i tehnološke vještine. Područije primjene SMM su stomatologija i nautika, kao i proizvodnja komponenata uređaja za te oblasti. Geografsko područije primjene Srbija i Crna Gora, Slovenija s obzirom da su članovi tima iz tih zemalјa, zemlјe Dunavskog regiona i Evrope.


The goal of this project is the development and production of new materials with memorized shape (SMM) and improved properties. The ultimate goal of the project is the development of the optimal technological process of SMM production and the transfer of knowledge to the industrial level. Project partners represent the best combination of scientific and technological skills. The areas of application of SMM are dentistry and nautical, as well as the production of device components for these areas. Geographical area of application Serbia and Montenegro, Slovenia as members of the team from these countries, the countries of the Danube region and Europe.