Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici
Početak : 01.12.2018.
Kraj : 01.12.2020.
Skraceni naziv : PROCHA-SMA
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ivošević Špiro
Opis : EUREKA program