Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Protecting underwater heritage through its digitalization and valorisation as a novel touristic offer
Naziv : Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude
Početak : 01.07.2020.
Kraj : 30.06.2022.
Skraceni naziv : WRECKS4ALL
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora