Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-8133-85
Naziv : Bilateralni proj.Ministarstva nauke
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilateralni proj.Ministarstva nauke
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 5701.64
Rukovodilac : Jovanović Miomir
Opis :