Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori
Početak : 01.06.2014.
Kraj : 31.05.2017.
Skraceni naziv : LOVCEN
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 5586.1
Rukovodilac : Pajović Igor
Opis :