Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore
Početak : 11.08.2020.
Kraj : 11.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pajović-Šćepanović Radmila
Opis :