Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza
Početak : 08.08.2020.
Kraj : 08.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lazarević Jelena
Opis :