Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Comparative research of game ecology and habitats
Naziv : Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Čurović Milić
Opis : Istraživanjima su bila obuhvaćena ekologija onih vrsta divljih životinja koje obitavaju na prostoru Hrvatske i Crne Gore. Posebna pažnja bila je usmjerena na status populacije šakala - čaglja (Canis aureus L.) i na gazdovanje divljom svinjom (Sus scrofa L.), a bile su obrađene i druge vrste koje su značajne za lovstvo ili su ugrožene na nacionalnom/međunarodnom nivou. Cilj Projekta je da se upoređenjem vrsta divljači, legislative i zastupljenost stanišnih tipova u kojima su prisutne glavne vrste divljači na prostoru Hrvatske i Crne Gore stvori dobar osnov za publikovanje par zajedničkih radova iz ove oblasti.


The Project research covered the ecology of those species of wild animals that live in Croatia and Montenegro. Special attention was paid to the status of the jackal-jackal (Canis aureus L.) population and to the management of wild boar (Sus scrofa L.), and other species that are important for hunting or are endangered at the national / international level were also treated. The aim of the Project is to create a good basis for publishing a couple of joint papers in this field by comparing game species, legislation and the representation of habitat types in which the main game species are present in Croatia and Montenegro.