Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Čurović Milić
Opis :