Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke - Bilateralni
Naziv [ENG] : Determination of the authenticity and quality of olive oil. Research and development work in the area of ensuring traceability and maintenance distributed metrology system of national standards olive oil on the international level
Naziv : Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Lazović Biljana
Opis : U okviru projekta na uzorcima maslinovih ulja iz Crne Gore i Slovenije sorti ’Žutica’ i ’Istrska belica’ biće determinisan sadržaj alkil estara u skladu sa EU Uredbom 2568/91 i dopunskim aneksima. Sadržaj alkil estara (metil i etil estri) veoma je važan pokazatelj kvaliteta maslinovog ulja i uključen je u 2568/91 Uredbu kao jedan od parametara za određivanje kvaliteta maslinovog ulja. Osim toga, na osnovu rezultata određivanja alkil estara mogu se utvrditi falsifikovana ulja odnosno dezodorirana ulja (na osnovu relativno visoko sadržaja alkilnih estara).


Within the project, the content of alkyl esters in accordance with EU Regulation 2568/91 and additional annexes will be determined on samples of olive oils from Montenegro and Slovenia of the varieties ‘Žutica’ and ‘Istrska belica’. The content of alkyl esters (methyl and ethyl esters) is a very important indicator of the quality of olive oil and is included in the 2568/91 Regulation as one of the parameters for determining the quality of olive oil. In addition, based on the results of the determination of alkyl esters, counterfeit oils or deodorized oils can be determined (based on the relatively high content of alkyl esters).