Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Improving seed potato production through the implementation of new technologies and EU legislation
Naziv : Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : UPSK
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Jovović Zoran
Opis : "Cilj ovog projekta je bio: - edukacija proizvođača sjemenskog krompira uključenih u realizaciju ovog projekta u sferi novih tehnologija i sortimenta, - edukacija proizvođača sjemenskog krompira u smislu neposredne implementacije zakonske regulative koja reguliše pitanja sjemenske proizvodnje krompira i - komparativna istraživanja novih perspektivnih sorti krompira kako bi se proučila njihova reakcija na specifične agroekološke uslove brdsko-planinskog rejona Crne Gore i Bosne i Hercegovine"


"The goal of this project was: - education of seed potato producers involved in the implementation of this project in the field of new technologies and potato varieties, - education of seed potato producers in terms of direct implementation of legislation governing the issues of seed production of potatoes and - comparative research of new promising potato varieties in order to study their reaction to specific agroecological conditions of the hilly and mountainous region of Montenegro and Bosnia and Herzegovina. "