Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Biocontrol of phytopathogenic fungus by natural products from subtropic plants order Rosales
Naziv : Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom Srbijom
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Tatjana
Opis : Projekat je orjentisan na istraživanje bioloških svojstava ekstrakata i etarskih ulja suptropskih biljaka iz reda Rosales (Ziziphus jujuba i Celtis australis); na njihovu moguću primjenu kao fungicida za suzbijanje fitopatogenih gljiva iz rodova Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium.