Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Sharing Knowledge on the Sterile Insect and Related Techniques for the Integrated Area-Wide Management of Insect Pests and Human Disease Vectors
Naziv : Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 13.11.2019.
Skraceni naziv : INT5155 - Joint FAO/IAEA
Web site : https://www.iaea.org/projects/tc/int5155
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pajović Igor
Opis : Podprogram suzbijanja štetočina je zajednički program FAO i IAEA za transfer nuklearnih i srodnih tehnologija državama članicama kroz tehničku i naučnu podršku.