Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke - Bilateralni
Naziv [ENG] :
Naziv : Jedinice za genetičku konzervaciju jele (Abies alba Mill.) u planinskim šumama Crne Gore i Austrije
Početak : 01.01.2021.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lazarević Jelena
Opis : Projekat ima za cilj da odabere i predloži jedinice za genetičku konzervaciju jele u mješovitim šumama bukve i jele u planinskim regionima Crne Gore. Ove jedinice neophodne su za genetiču konzervaciju šumskog drveća, kao i sa aspekta zaštite šuma, biodiverziteta i prirode. Na odabranim lokalitetima u Crnoj Gori i Ausriji iniciraće se fenotipska i genetička karakterizacija jele i proučavanje zajednica gljiva.