Petar Šturanović


Petar Šturanović
Šifra: 120052
Prezime i ime: Petar Šturanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKEOsnovne1OPŠTA TEORIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne1OPŠTA TEORIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OPŠTA TEORIJA PRAVA4 x 20 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne1UVOD U PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROPSKA USTAVNOST4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar ŠturanovićLockeov uvjet u kontekstu libertarijanske političke filozofijeProlegomena: Časopis za filozofiju, Vol. 19 No. 2, 2020.
2018SCOPUS
Petar ŠturanovićPolitical parties and their influence on the parliamentary mandate after the fall of communism in Montenegro and SerbiaStudia politica, Romanian Political Science Review
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Petar ŠturanovićPolitička filozofija Roberta Nozicka: kontroverzni libertarijanizamFilozofska istraživanja
Opširnije