Slobodan Živaljević

dr Slobodan Živaljević

vanredni profesor | Građevinski fakultet

Rođen  28. februara 1979. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu  završio u Podgorici. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore  upisao se  1997. godine, a diplomirao u oktobru 2003. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.23. U novembru 2003 upisao postdiplomske studije na Beogradskom univerzitetu – Gradjevinski fakultet, smjer građevinska geotehnika. Nakon što je položio sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom poslediplomskih studija sa prosječnom ocjenom 10.00,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4MEHANIKA TLA I STIJENA3 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5FUNDIRANJE2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2SAOBRAĆAJNI TUNELI2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVO Specijalisticke1POSEBNA POGLAVLJA IZ FUNDIRANJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3GEOTEHNIKA U GRAĐEVINARSTVU3 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1TEORIJSKA MEHANIKA TLA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GEOTEHNIČKA ISPITIVANJA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1POBOLJŠANJE TLA I STIJENA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2GEOFIZIKA U GEOTEHNICI0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA GEOSINTETIKA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4OSNOVI MEHANIKE TLA I STIJENA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1MEHANIKA STIJENA-POSEBNA POGLAVLJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA2 x 10 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA0 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3MEHANIKA TLA I STIJENA2 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3DINAMIKA TLA2 x 00 x 00 x 0
GFKONSTRUKCIJEMaster3POBOLJŠANJE TLA I STIJENA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Živaljević Slobodan, Tomanović Zvonko, Miladinović BorkoDeformation anisotropy of soft rockGRAĐEVINAR
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Slobodan Živaljević, Zvonko Tomanović, Milan RadulovićAnalysis of the triggering mechanism of landslide in the village Podi, MontenegroArabian Journal of Geosciences
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Slobodan Živaljević, Zvonko TomanovićLoading history effect on time-dependent deformations after unloading – reversible creep of soft rock (marl)Mechanics of Time-Dependent Materials (2021)
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janusz Kozubal, Zvonko Tomanovic, Slobodan ZivaljevicThe soft rock socketed monopile with creep effects – a reliability approach based on wavelet neural networksArchives of Mining Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Živaljevic S. & Tomanović Z.Experimental research of the effects of pre-consolidation on the time-dependent deformations - creep of marlMechanics of Time Dependent Materials
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tomanović Z, Miladinovic B, Zivaljevic S.Criteria for defining the required duration of the creep testCanadian Geotechnical Journal