Građevinski fakultet

Biografija - Živaljević Slobodan
Biografija - Živaljević Slobodan

Rođen  28. februara 1979. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu  završio u Podgorici.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore  upisao se  1997. godine, a diplomirao u oktobru 2003. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.23.

U novembru 2003 upisao postdiplomske studije na Beogradskom univerzitetu – Gradjevinski fakultet, smjer građevinska geotehnika. Nakon što je položio sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom poslediplomskih studija sa prosječnom ocjenom 10.00, izradio je i odbranio magistarsku tezu, dana 24.04.2009., pod naslovom: "Stabilizacija kosina primenom šipova".

Krajem 2010 započe  izučavanje vremenski zavisnih deformacija mekih stijena kroz sopstveno eksperimentalno istraživanje. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Relaksacione komponente vremenski zavisnih deformacija meke stijene oko tunelskog otvora" odbranio u oktobru 2015. godine.

Aktivno vlada engleskim jezikom i njemačkim jezikom.

Od 23.10.2003. angažovan kao saradnik na Gradjevinskom  fakultetu u Podgorici.

U periodu  od početka angažovanja u zvanju saradnika samostalno držao vježbe na grupi predmeta Fundiranje, Podzemne konstrukcije (K-smjer), Podzemni objekti (GU-smjer), Mehanika tla i stijena, a tokom tri semestra na predmetu Hidrotehničke građevine. Od 2008 godine držao   vjezbe na predmetu Geotehnika u građevinarstvu na studijskom programu Menadžment u građevinarstvu. Na saobraćajnom smjeru držao vejžbe iz predmeta Saobraćajni tuneli. Od 2015 anagažovan u  nastavi na smjeru Geotehnika na predmetima Stabilnost kosina i sanacija klizišta, Poboljšanje tla i stijena,Primjena geosintetika, Geotehnička istraživanja, Podzemni objekti, Donji stroj saobraćajnica, Primjena računara u geotehnici.

 Tokom angažovanja u zvanju saradnika aktivno  obavljao konsultacije pri izradi diplomskih  a zatim i specijalističih radova i učestvovao u radu komisija za odbranu istih, sa temom iz Fundiranja,Podzemnih konstrukcija, Poboljšanja tla i stijena, Primjene geosintetika, Donjeg stroja saobraćajnica.

 Učestvovao  u formiranju geotehničke laboratorije Građevinskog fakulteta u Podgorici u okviru projekta formiranja geotehničke laboratorije (2010.), rukovodilac: prof. dr Radomir Zejak, realizovan. 

 U vremenskom periodu od  2012-2015  saradnik na naučno-istraživačkom projektu: Analiza vremenski zavisnih deformacija meke stijene, rukovodilac: Prof. dr Zvonko Tomanović, trajanje projekta tri godine.

 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.