Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Rašović - Jančić Sanja

11.03.2017


Biografija - Rašović - Jančić Sanja

Sanja Jancic Rasovic je rodjena 26.12.1970. u Podgorici gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju "Slobodan Škerović" sa prosječnom ocjenom 5.

Diplomirala je 1997.godine na Odsjeku za matematiku i računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,52. Postdiplomske studije u oblasti Algebre upisala je 1998.godine na PMF-u u Podgorici. Ispite na magistarskim studijama položila je sa prosječnom ocjenom 10 a magistarski rad pod nazivom ''Neke klase hiperprstena i hiperskoroprstena'' odbranila je 10.jula 2002.godine na PMF-u u Podgorici. Doktorsku disertaciju pod nazivom '' Asocirani hiperprsteni i hiperskoroprsteni'' odbranila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, 17. januara 2007.godine. U izradi disertacije koristila je visegodisnju saradnju sa grupom za Algebru, Univerziteta Udine (Italija).

U periodu od 2007 .do 2016. godine realizovala je dva studijska boravka na Univerzitetu Udine u Italiji, jedan studijski boravak na moskovskom državnom Univerzitetu |''M.V. Lomonosov''' na katedri za Algebru Mehaničesko-matematičkog fakulteta, studijski boravak na katedri za Algebru Univerziteta ''Jahannes Kepler'' u Austriji i studijski boravak na Univerzitetu “Vienna University of Tecnology” u Austriji. Ucestvovala je na vise nacinalnih projekata iz oblasti Algebre.

Po završetku osnovnih studija angažovana je kao saradnik u nastavi na PMF-u u Podgorici. Za asistenta na Odsjeku za matematiku i računarske nauke PMF-a izabrana je 2003.godine. U oktobru 2007.godine, izabrana je u zvanje docenta i u .periodu od 2007. do 2013. godine izvodila je nastavu iz sledecih predmeta: Algebra I na studijskom programu Matematika i Matematika i računarske nauke na PMF-u, -Matematika sa informatikom na Biotehničkom fakultetu, Matematika III na Mašinskom fakultetu,Matematika na Arhitektonskom fakultetu , Matematika II i Matematika V na studijskom programu Računarstvo i informacione tehologije na Prirodno-matematičkom fakultetu. U zvanje vanrednog profesora za predmete Algebra I, na studijskom programu Matematika i Matematika i računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, Matematika sa Informatikom i Matematika na nematičnim fakultetima , izabrana je 2013.godine .

Njen dosadašnji naučno-istraživački rad rezultovao je objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima i ucescem na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima . Koautor je tri univerzitetska udžbenika. Od 2012. godine pise prikaze radova za Mathematical Reviews .

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.