Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku trogodišnjih osnovnih akademskih studija, student će biti sposoban da: - analizira i modelira mehatroničke sisteme koristeći sistemski pristup, da razumije principe, modeliranje, interfejsing i snimanje signala sa senzora kretanja, aktuatora i pogonskih sistema, da integriše komponente sa upravljanjem mehatroničkim sistemom, i da ostvari upravljačke mehanizme real-time closed-loop mehatroničkih sistema. - da vrši izbor i implementira odgovarajuće tipove aktuatora koji se obično koriste u mehatroničkim sistemima, - da razumije fizičke principe i karakteristike senzora, da posjeduje osnovno znanje iz snimanja signala, da razumije opšte principe mjernih sistema, da dizajnira mjerne sisteme za jednostavne mjerne testove, - da modelira različite tipove električnih, mehaničkih, fluidnih, termalnih i mješovitih sistema, - da izvodi kompjutersku simulaciju i validaciju modela mehatroničkog sistema, - da posjeduje osnovna znanja iz upravljanja u realnom vremenu i dizajniranja embedded (integrisanih) sistema u njihovom domenu primjene, bez ekspertskih znanja o dizajnerskim metodama na nivoima nižim od nivoa sistema, - da identifikuje i kvantifikuje glavne zahtjeve za datu aplikaciju u smislu neophodnih resursa (memorija, računarska snaga, brzina busova, ulazno/izlazni kanali,...), - da identifikuje najpogodnije periferijske jedinice pogodne za datu aplikaciju i programira njihov rad, - da dizajnira event-driven projekata i aplikacije mikrokontrolera u realnom vremenu, kodiranje, kompiliranje, download-ovanje, otklanjanje grešaka i izvršavanje programa za mikrokontrolere.