Dušica Slović


Dušica Slović
Šifra: 170783
Prezime i ime: Dušica Slović
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFMATEMATIKAOsnovne1LINEARNA ALGEBRA 10 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1LINEARNA ALGEBRA 10 x 03 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 03 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1MATEMATIKA I0 x 03 x 20 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ANALITIČKA GEOMETRIJA0 x 02 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2MATEMATIKA II0 x 03 x 20 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2LINEARNA ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2LINEARNA ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2LINEARNA ALGEBRA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2ANALITIČKA GEOMETRIJA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ANALITIČKA GEOMETRIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije