Dušica Slović


Dušica Slović
Šifra: 170783
Prezime i ime: Dušica Slović
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik mr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
1 Analitička geometrija2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
1 Linearna algebra 13x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
1 Linearna algebra 13x1
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
1 Matematika1x2
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Matematika2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Matematika I3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Matematika I2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
1 Matematika I3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Analitička geometrija2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Analitička geometrija2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Linearna algebra 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Linearna algebra 22x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Matematika II3x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
2 Matematika II3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
1 Matematika I2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije