Biljana Žižić


Biljana Žižić
Šifra: 180180
Prezime i ime: Biljana Žižić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2DENTALNA MORFOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA0 x 00 x 03 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5GNATOLOGIJA0 x 00 x 01.5 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 01.5 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA0 x 00 x 02.5 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOSKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 00 x 01.5 x 6
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor