Biljana Milojko

dr sci Biljana Milojko

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Ja Biljana Milojko rođena u Podgorici 1972. godine, gdje sam zavrsila osnovnu i srednju skolu. U Moskvi  sam studirala na Moskovskom Državnom Medicinskom Univerzitetu, od 1991. do 1997. sa prosjekom 4,5 (9,5). Na katedri oftalmologije Moskovskog Državnog Medicinskog Univerziteta bila sam na specijalizaciji od 1997. do 2001. i završila sam je sa ocjenom 5. Na istoimenoj katedri pod rukovotstvom profesora Jurija Evgenevića Batmanova 2003. sam odbranila doktorat na temu „Ponovne antglaukomatozne operacije u predhodnoj zoni sa implantacijom kolagenog implanta“ ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. Adzic-Zecevic, B. Milojko-Scepovic, M. PetrovićVascular changes in retina in patients with chronic respiratory insufficiencyVojnosanitetski pregled

Obavjestenja iz nastave