Medicinski fakultet

Biografija - Milojko Biljana+
Biografija - Milojko Biljana+

Ja Biljana Milojko rođena u Podgorici 1972. godine, gdje sam zavrsila osnovnu i srednju skolu. U Moskvi  sam studirala na Moskovskom Državnom Medicinskom Univerzitetu, od 1991. do 1997. sa prosjekom 4,5 (9,5). Na katedri oftalmologije Moskovskog Državnog Medicinskog Univerziteta bila sam na specijalizaciji od 1997. do 2001. i završila sam je sa ocjenom 5. Na istoimenoj katedri pod rukovotstvom profesora Jurija Evgenevića Batmanova 2003. sam odbranila doktorat na temu „Ponovne antglaukomatozne operacije u predhodnoj zoni sa implantacijom kolagenog implanta“

Na Klinici za očne bolesti Kliničkog Centra Crne Gore sam od  juna 2005. godine. Bavim se hirurgijom katarakte i glaucoma. Radim u kabinetu za Argon i Nd YAG laser I kabinetu za kontaktna sočiva.  

Asistent sam na Medicinskom fakultetu Crne Gore u Podgorici na katedri oftalmologije od  2010. godine.

Prošla sam edukacije:

 • po kontaktnoj korekciji u decembru 2001. organizovane firmom „Hydron“i Moskovskim Državnim Medicinskim Universitetom u trajanju od 7 dana
 • Wet lab po hirurgiji katarakte – fakoemulzifikaciji u Ufi, Kazakstan, oktobar 2003.u trajanju od 7 dana
 • Wet lab po hirurgiji katarakte – fakoemulzifikaciji u Tuzli, Bosna i Hercegovina , oktobar 2005 u trajanju od 2 dana organizovan firmom Alcon
 • Wet Lab po vitreoretinalnoj hirurgiji na MNTK „Mikrohirurgija oka“ Moskva u trajanju od 2 nedelje novembar 2006.
 • Po vitreoretinalnoj hirurgiji na Klinici MNTK „Mikrohirurgija oka“, Moskva u trajanju od 6 nedalja, novembar-decembar 2006.
 • Po refraktivnoj i kataraktalnoj hirurgiji na Oftalmološkoj Klinici „Svjetlost“ u Zagrebu, Hrvatska u trajanju od 7 dana, jul 2007
 • Seminaru u Salzburgu, Austrija april 2008 organizovan Američko-Austriskom fondacijom u trajanju od 7 dana
 • Seminar u Salzburgu, Austrija april 2009. organizovan Američko-Austriskom fondacijom u trajanju od 7 dana

Publikovala sam sledeće radove:

 1. Антиглаукоматозные реоперации в зоне предыдущего вмешательства, Материалы Юбиларной Всероссийской научнопрактической конференции посвещенной 100-летий Городской глазной больницы В.А  и А.А. Алексеевых Москва, 2000, st 103, koautori Батманов Ю.Е.,Слонимский А.Ю. Попова А.В.
 2. Повторные антиглаукомные вмешательства в зоне операционного поля предыдущего вмешательства Тезисы докладов 7-го съезда офталмологов России Москва,2000, st 171, koautori Батманов Ю.Е.,Слонимский А.Ю.
 3. Повторные антиглаукомные вмешательства в зоне операционного поля предыдущего хирургического вмешательства с использованием колагеного импланта, В книге Материалы II Евроазиатской конференции по офталмохиргии, Екатеринбург, 2001, st 119, koautori Батманов Ю.Е.,Слонимский А.Ю., Слонимский С. Ю
 4. Антиглаукоматозные реоперации в зоне предыдущего вмешательства с имплантацией под склеральный лоскут колагенной губки, Материалы Юбилейной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Т.И. Ерошевского-Самара,2002. Стр. 132
 5. Antiglaucoma reoperations with Use of Collagen Implant in Previous Surgery Zone,Abstract book of 13. Congress of European Society of Ophthalmology, Istanbul-Turkey, p 279
 6. Резултаты антиглаукоматозных реопераций после хирургических вмешательств проникающего и непроникающего типов Федоровские чтения 2003, Научнопрактическая конференция, Современные технологии лечения глаукомы, стр.359
 7. Хирургическое лечение посткератопластической глаукомы, Федоровские чтения 2004, Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием „Новые технологии в лечении заболеваний роговицы“ Сборник научных статей под редакцией Х.П.Тахчиди, стр.47 koautori Батманов Ю.Е.,Слонимский А.Ю., Слонимский С.Ю.ов
 8. Повторные антиглаукомтозные операции в зоне предыдущего вмешательства с использованием колагеновой губки, Научно-клинический журнал Глаукома 4\2003, стр.35
 9. Uzroci neefektivnosti antiglaukomatoznih operacija, Vrnjačka Banja, april 2006, koautor A.J. Slonimski
 10. The reasons of Unsucsessful Anti-Glaucoma Operations 3-rd Pannonic Ophthalmology Meeting, 4-th South Easthern European Ophthalmological Congress, 2-nd conference on Prevention of Blindness – Vision 2020, Novi Sad march 2007, str. 72, koautor A.Y. Slonimsky
 11. Reoperacije glaukoma, 8-th Congress of ophthalmologist of Serbia, Knjiga sažetaka, Beograd maj 2007. Str.25
 12. Re-operations after non penatrate Anti-glaucoma surgery, Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery 4th Ophthalmology School, 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society. Dubrovnik, maj 2008 , p126.
 13. The reasons of unsuccessful antiglaucoma operations , EVER 2008, oktobar Portorož, Slovenija
 14. Keratokonus – problem u savremenoj oftalmologiji, XXX Sabor Lekara Jugozapadne Srbije i Severne Crne Gore Prijepolje, septembar 2008.  str 153
 15. Dijabetesna retinopatija, U susret savremenoj medicini, Medicinski zapisi suplament II, 2008, 3. Seminar Salcburg -Podgorica
 16. Sta odlaze pojavu dijabetisne retinopatije, IX Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor oktobar 2008., str 62; koautor A. Adžić-Zečević
 17. Pseudoexfoliative syndrome and extraction of the cataract, 161 Book of Abstracts of 6th International Glaucoma Symposium, Athens, Greece march 2007; koautor N. Mišolić
 18. Prezentacija slučajeva: Postkontuzione rupture horioidee sa hemoragijom u makuli, XI Kongres oftalmologa Srbije, Subotica septembar  , Knjiga sažetaka str. 100-101; koautor A. Adžić-Zečević
 19. Refraktivna hirurgija oka U susret savremenoj medicini, Medicinski zapisi suplament II, april 2011, 5. Seminar Salcburg -Podgorica
 20. Post-traumatic retinopathy, 8. Congress of the South-East European Ophthalmological Society, may 2011. Pg. 41, autor Antoaneta Adžić Zečević , koautor Edita Files Bradarić
 21. Scleritis posterior, Congress of the South-East European Ophthalmological Society, Bucharest 2013.
 22. Pozitivna strana kombinovanih intervencija: katarakte i glaukoma, oktobar 2015, Congress of the South-East European Ophthalmological Society, 1. Kongres oftalmologa Crne Gore sa međunarodnim učesćem.
 23. Znacaj anti VEGF terapije u lijecenju okluzija centralne retinalne vene oktobar 2015, Congress of the South-East European Ophthalmological Society, 1. Kongres oftalmologa Crne Gore sa međunarodnim učesćem.
 24. Kombinovane intervencije ; Katarakte i glaukoma , Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učesćem, septembar 2015, Subotica
 25. Pozitivna strana operacije katarakte kod pacijenata sa angularnim glaukomom, maj 2017. Kopaonik. 3. Kongres Glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem.
 26. Positive effects of cataracta surgery on patients with chronic angular glaucoma , jun 2017, Congress SOE in Barcelona
 27. Our experience of anti-VEGF therapy in the treatment of central retinal vein occlusion, Kongres oftalmologa Makedonije sa međunarodnim učešćem, Ohrid 2017
 28. Značaj dijabetesne regulacije u liječenju cistoidnog edema makule, Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem , Aranđelovac septembar 2017
 29. Our experience in surgery treatment of hyper-mature cataract complicated with phacolytic glaucoma, february 2018, Congress ESCRS in Belgrade
 30. Hipotenzivni efekat trabekulektomije koja se dopunjava stanjenjem tenonove kapsule u zoni buduće filtracije, Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim ućešćem , septembar 2018. Kopaonik ,koautor Danijela Đurović Raonic

Naučno saopštenja sam imala :

- na Jubilarnoj Sveruskoj konferenciji, posvećenu stogodišnjici gradske očne bolnice V.A. i A.A. Aleksejevih –Moskovskog naučno-istraživačkog instituta očnih bolesti mena Geljmgoljca  (Moskva, decembar 2000 godine ) na temu „Antiglaukomatozne reoperacije u zoni predodne intervencije“

- na međunarodnoj 8 naučnoj konferenciji „Fjodorovsko čitanje“- Savremena tehnologija lečenja glaucoma , Moskva 2003., na temu „Rezultati antiglaukomatoznih reoperacija posle hirurških intervencija perforativnog i neperforativnog tipa“

- na 8-th Congress of ophthalmologist of Serbia, Reoperacije glaukoma, Beograd maj 2007.

- na kongresu Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery 4th Ophthalmology School, 5th Congress of South-Eastern European Ophthalmology Society. Dubrovnik, maj 2008 na temu „Re-operations after non penatrate Anti-glaucoma surgery“

Therapeutic algorithm of recurrent corneal erosion, INTERNATIONAL SYMPOSIUM CORNEA - INSIGHTS AND UPDATES APRI 2014 HYATT REGENCY, BELGRADE Milos Eye Hospital

Posjećivala sam mnogobrojne naučne kongrese i oftalmološke skupove.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.