Tijana Vukadinović

dr med Tijana Vukadinović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, M., Vukasanović-Božarić, A., Radojević, N. & Vukadinović, T.A new anatomical variation of the musculocutaneous and the median nerve anastomosisFolia Morphologica

Obavjestenja iz nastave