Damir Muhović

dr med Damir Muhović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2ANATOMIJA0 x 03 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić Aleksandra, Radojević Nemanja, Muhović Damir, Abramović Marija, Radunović MiroslavSignificance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flappingFolia Morphologica

Obavjestenja iz nastave