Brankica+ Dupanović


Šifra: 185752
Prezime i ime: Brankica+ Dupanović
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.883
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
6 Opšta medicina0.7x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Infektivne bolesti2x(2B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
8 Infektivne bolesti2x(2B+2S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Andrić, B., Golubović, M., Terzić, D., Dupanović, B., Ičević, M.First Diagnostic Cases of Human Babesiosis in MontenegroThe Brazilian Journal of Infectious Diseases
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Terzić, D., Dupanović, B., Mugoša, B., Drašković, N., Svirtlih, N.Acute Hepatitis E in Montenegro: Epidemiology, Clinical and Laboratory FeaturesAnnals of Hepatology