Aleksandar Filipović

dr sci Aleksandar Filipović

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

  Filipović Borislava Aleksandar, rođen 22.02.1965. u Podgorici, gdje sam završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjesima i diplomom LučaII. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sam upisao 1984. godine, a diplomirao 1989. sa prosječnom ocjenom 8,50, i ocjenom 10 na završnom ispitu. Magistarski rad iz oblasti vaskularne hirurgije sa angiologijomsam odbranio 29.04.1999. godine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, na temu ,,Uticaj metaboličke kontrole na učestalost tromboflebitisa kod dijabetičara sa varikoznim...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne9HIRURGIJA0 x 08 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne12HIRURGIJA0 x 06 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vučković L, Klisic A, Filipović A, Popović M, Ćulafić TLow-grade chondrosarcoma of the larynx: A case reportWorld J Clin Cases
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujosevic S, Krnjevic D, Bogojevic M, Vuckovic L, Filipovic A, Dunđerović D, Sopta JPrimary leiomyosarcoma of the thyroid gland with prior malignancy and radiotherapy: A case report and review of literatureWorld J Clin Cases
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Vuckovic L, Crnogorac N, Panjkovic M, Miladinovic M, Vuksanovic-Bozaric A, Filipovic A, Matic S, Jancic S.Comparison of cytological categories atypical (C3) and suspected (C4) with histopathological diagnoses of breast lesionsJournal of B. U. ON.
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović Aleksandar, Vučković LjiljanaLymphocytic infiltration as a prognostic factor in papillary thyroid carcinomaSrpski Arhiv za Celokuno Lekarstvo
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj., Mijović, M.Invasive Follicular Thyroid Carcinoma Infiltrating TracheaVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae
2010SCOPUS
Filipović A., Paunović I., Vučković Lj.Influence of lymphocitic thyroiditis on prognostic outcome differentiated thyroid carcinomaActa chirurgica Iugoslavica

Obavjestenja iz nastave