Nataša Krivokapić

dr Nataša Krivokapić

docent | Filozofski fakultet

Nataša Krivokapić  je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za sociologiju gdje je završila magistarske studije sa temom „Teorijski pristupi slobodnom vremenu u jugoslovenskoj sociologiji“ a potom i doktorske studije sa temom „Sociološko istraživanje uticaja štampanih medija na demokratizaciju društva“. Saradnik je u nastavi na Studijskom programu za sociologiju na predmetima: Metodologija socioloških...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne1SOCIJALNA PSIHOLOGIJA TURIZMA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke1SOCIOLOGIJA TURIZMA0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA2 x 02 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3KVANTITATIVNE MET. ISTRAŽIVANJA3 x 13 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1SOCIOLOGIJA TURIZMA2 x 10 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2UVOD U METODOLOGIJU SOCIOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA3 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster2Sociologija svakodnevnog života2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4Kvalitativne metode istraživanja2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJADoktorske1Metodologija socioloških istraživanja0 x 00 x 00 x 0
FFSOCIOLOGIJADoktorske2Sociologija roda0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Ćeranić, Rade Šarović and Nataša Krivokapić The Influence of Orthodox Christianity on Economic BehaviourFilosofija-Sociologija
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Ćeranić, Nataša Krivokapić, Rade Šarović and Predrag ŽivkovićPerception of Climate Change and Assessment of the Importance of Sustainable Behavior for Their Mitigation: The Example of Montenegro Sustainability
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rade Šarović, Goran Ćeranić, Predrag Živković, Nataša KrivokapićДоверие к социальным институтам как индикатор общественно-политических изменений в ЧерногорииСоциологические исследования
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša Krivokapić Устойчивость авторитарных ценностей при переходе к новому социальному порядку (на примере Черногории)СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćeranić Goran, Krivokapić Nataša, Živković PredragКачества предпринимателей в ЧерногорииSotsiologicheskie issledovaniya

Obavjestenja iz nastave