Nataša Krivokapić

dr Nataša Krivokapić

docent | Filozofski fakultet

Nataša Krivokapić  je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za sociologiju gdje je završila magistarske studije sa temom „Teorijski pristupi slobodnom vremenu u jugoslovenskoj sociologiji“ a potom i doktorske studije sa temom „Sociološko istraživanje uticaja štampanih medija na demokratizaciju društva“. Saradnik je u nastavi na Studijskom programu za sociologiju na predmetima: Metodologija socioloških...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rade Šarović, Goran Ćeranić, Predrag Živković, Nataša KrivokapićДоверие к социальным институтам как индикатор общественно-политических изменений в ЧерногорииСоциологические исследования
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša Krivokapić Устойчивость авторитарных ценностей при переходе к новому социальному порядку (на примере Черногории)СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćeranić Goran, Krivokapić Nataša, Živković PredragКачества предпринимателей в ЧерногорииSotsiologicheskie issledovaniya

Obavjestenja iz nastave