Milena Mrdak-Mićović


Milena Mrdak-Mićović
Šifra: 191164
Prezime i ime: Milena Mrdak-Mićović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne1ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I2 x 20 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1PRAGMATIKA SA LINGVISTIKOM TEKSTA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1ENGLESKI JEZIK - OPŠTI I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne2ENGLESKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2ANALIZA DISKURSA2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2ENGLESKI JEZIK - OPŠTI II0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne3ENGLESKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ENGLESKI JEZIK STRUKE-C2.20 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milena Mrdak-MićovićPoetika jezika i prostora u narativnmom diskursima Objava broja 49 i V. Thomasa PynchonaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
Opširnije