Svetlana Babović-Marković


Svetlana Babović-Marković
Šifra: 195508
Prezime i ime: Svetlana Babović-Marković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1RUSKI JEZIK I-FONETIKA I FONOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI RUSKI JEZIK 3-NIVOB1.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA 20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK 5-SINTAKSA 10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK 6-SINTAKSA 20 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije