Olivera Simović


Olivera Simović
Šifra: 220109
Prezime i ime: Olivera Simović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1OSNOVI TURIZMA0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU0 x 01 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5TURISTIČKE REGIJE0 x 03 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije