Lazo Vujović

dr Lazo Vujović

redovni profesor | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Prof. dr LAZO VUJOVIĆ redovni je profesor na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je Mašinski fakultet u Titogradu - smjer mehanizacije. Završio je postdiplomske studije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1994. godine. Doktorirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1998. godine.  Radnu karijeru započeo je kao pomorac na brodovima duge plovidbe i stekao zaje Upravitelja mašine na brodu sa...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave