Lazo Vujović


Lazo Vujović
Šifra: 230186
Prezime i ime: Lazo Vujović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKE POMOĆNE MAŠINE3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKE POMOĆNE MAŠINE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne4BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS4 x 11 x 10 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS3 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne4BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS4 x 11 x 10 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI0 x 00 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA I0 x 00 x 03 x 1
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM2 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne5BRODSKE POMOĆNE MAŠINE0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA0 x 00 x 01 x 2
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA1 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne5BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA II0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne6BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI3 x 10 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor