Lazo Vujović

dr Lazo Vujović

redovni profesor | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Prof. dr LAZO VUJOVIĆ redovni je profesor na Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je Mašinski fakultet u Titogradu - smjer mehanizacije. Završio je postdiplomske studije na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1994. godine. Doktorirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru  vršio je m fakultetu Univerziteta Crne Gore.1998. godine.  Radnu karijeru započeo je kao pomorac na brodovima duge plovidbe i stekao zaje Upravitelja mašine na brodu sa...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke1ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne2BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKE POMOĆNE MAŠINE3 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne4BRODSKI POMOĆNI SISTEMI I UREĐAJI3 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave