Drago Šerović

dr Drago Šerović

docent | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Dr Drago D. Šerović, dipl. ing   Rođen je 1944. god. u Bijeloj, Boka Kotorska. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Odsjek elektronike i telekomunikacija, diplomirao je 1968. god. Na istom Fakultetu, Smjer upravljanje sistemima, je završio specijalističke poslijediplomske studije 1980. godine odbranom rada „Sinteza sistema automatskog upravljanja kursom broda“, a 1983. godine odbranom rada „Analiza i sinteza sistema automatskog upravljanja kretanjem broda“ završio je magistarske poslediplomske...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne5VISOKO NAPONSKI UREĐAJI I SISTEMI2 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6ODRŽAVANJE BRODSKIH ELEKTRIČNIH SISTEMA0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne6ODRŽAVANJE BRODSKIH ELEKTRIČNIH SISTEMA3 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne6TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA2 x 11 x 11 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave