Drago Šerović


Šifra: 235093
Prezime i ime: Drago Šerović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 2.000
Honorar (5 mjeseci): 25.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
6 Tehnička dijagnostika2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije