Ilija Milović


Ilija Milović
Šifra: 235256
Prezime i ime: Ilija Milović
Titula: kapetan
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)
2 Rukovanje teretom2x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Nautika i pomorski saobraćaj (2017)
3 Manevrisanje brodom i PISM1x2
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
5 Manevrisanje i PIS1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije