Milan Sbutega

kapetan Milan Sbutega

stručni saradnik | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Rođen sam 07.10.1955. godine u Kotoru. Osnovnu školu sam završio na Prčanju, mjestu gdje živim od rođenja. Srednju pomorsku školu "Kapetan Marko Martinović" u Kotoru sam završio 1974. godine, a Višu pomorsku školu, takođe u Kotoru, 1980. godine.Kapetanski ispit sam položio 1981. godine i stekao zvanje Kapetana duge plovidbe. Od 1974. godine do 1978. godine sam bio zaposlen u brodarskom preduzeću "JUGOSLAVENSKA OCEANSKA PLOVIDBA" iz Kotora, a od 1978. godine radim u brodarskom preduzeću  DABINOVIĆ (MONACO) S.A.M. iz Monaka....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke2PLANIRANJE PREVOZA TERETA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Odlaganje nastave

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Termin kolokvijuma

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Raspored predavanja

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Nastava iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Popravni kolokvijum II iz PLaniranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Kolokvijum II iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Rezultati kolokvijuma I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

Pomorske nauke-Planiranje prevoza tereta

Kolokvijum I iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)