Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Sbutega Milan
Biografija - Sbutega Milan

Rođen sam 07.10.1955. godine u Kotoru. Osnovnu školu sam završio na Prčanju, mjestu gdje živim od rođenja. Srednju pomorsku školu "Kapetan Marko Martinović" u Kotoru sam završio 1974. godine, a Višu pomorsku školu, takođe u Kotoru, 1980. godine.
Kapetanski ispit sam položio 1981. godine i stekao zvanje Kapetana duge plovidbe. Od 1974. godine do 1978. godine sam bio zaposlen u brodarskom preduzeću "JUGOSLAVENSKA OCEANSKA PLOVIDBA" iz Kotora, a od 1978. godine radim u brodarskom preduzeću  DABINOVIĆ (MONACO) S.A.M. iz Monaka. Zapovjednik sam postao 1995. godine. Od 2012. godine u pomenutom brodarskom preduzeću radim na poslovima ISM kodeksa, a od 2014. godine koordiniram rad sa pomorcima.
U toku školovanja sam postigao odličan uspjeh i dobio diplomu "Luča" u Srednjoj pomorskoj školi u kojoj sam i proglašen najboljih učenikom Cne Gore za 1974. godinu. U Višoj pomorskoj školi sam takođe dobio diplomu "Luča" kao i nagradu iz fonda "Dr Borivije Dobrilović" koju dodijeljuje Svjetska meteorološka organizacija u Ženevi za najbolji diplomski rad na Nautičkom odsjeku za školsku 1979/80. godinu.
2007. godine sam dobio nagradu "Merito Navali" koju dodijeljuje Pomorski muzej iz Kotora.
Stalno sam nastanjen na Prčanju, udovac i otac troje djece.