Sehad Čekić

mr Sehad Čekić

vanredni profesor | Fakultet dramskih umjetnosti | dopunski rad | honorarno

Ime i prezime: SEHAD ČEKIĆ Datum, godina i mjesto rođenja: 25. septembar 1979. godine, Podgorica, Crna Gora Obrazovanje: diplomirani producent – Fakultet dramskih umjetnosti – Cetinje 2005. Prosječna ocjena tokom studiranja 9,86 Najbolji diplomirani student iz oblasti umjetnosti na Univerzitetu Crne Gore – 2005. magistar (MA) – Fakultet dramskih umjetnsoti – Cetinje 2010. Akademski angažman: Od 2005....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJAMaster1SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA I4 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMagistarske2IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster2SAVREMENA FILMSKA PRODUKCIJA II4 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne3FILMSKA PRODUKCIJA - KRATKI FILM I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne4FILMSKA PRODUKCIJA - KRATKI FILM II2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5FILMSKA PRODUKCIJA - PROJEKAT I3 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6FILMSKA PRODUKCIJA - PROJEKAT II3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave