Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Vuković Vuk
Biografija - Vuković Vuk

Vuk Vuković je rođen 1986. godine u Dubrovniku (Hrvatska), osnovnu i srednju školu završio je u Herceg Novom (Crna Gora), a Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu (Srbija). Diplomirao je na Katedri za menadžment i produkciju u pozorištu radiju i kulturi. Doktorirao na istom fakultetu odbranivši disertaciju pod nazivom Društveni mediji: uticaj novih tehnologija na upravljanje komunikacijama. Dobitnik nagrade Arhont za inovativnu ideju i uspješan menadžment projekta FIST Radio. Dodatno se usavršavao u oblasti transakcione analize (2009/10) kao teorije komunikacije i ličnosti. Od 2009. godine angažovan je na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu dramskih umjetnosti kao saradnik u nastavi i predavač, a od 2017. godine kao docent za oblast medijske produkcije. Predsjednik je Savjeta Javnog radiodifuznog servisa Radio-televizija Herceg Novi. Član je nacionalnog Tima za reformu visokog obrazovanja (HERE, Erazmus+).

vuk.vukovic.hn@gmail.com 

vuk.vukovic@ac.me