Vuk Vuković


Vuk Vuković
Šifra: 255233
Prezime i ime: Vuk Vuković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1SAVREMENA RADIO PRODUKCIJA I4 x 14 x 10 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne1MEDIJSKA KULTURA2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1KOMUNIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1KOMUNIKOLOGIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1PRODUKCIJA DIGITALNIH/INTERAKTIVNIH MEDIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA RADIO PRODUKCIJA II - SPEC. RAD4 x 14 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2KOMUNIKOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2NOVE TEHNOLOGIJE, UMJET. I MEDIJSKA PRODUK. II0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2PRODUKCIJA DIGITALNIH/INTERAKTIVNIH MEDIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2KOMUNIKOLOGIJA II2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne4DIGITALNA KULTURA2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne5TEORIJA MEDIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5TEORIJA MEDIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6PRODUKCIJA U DIGITALNIM I NOVIM MEDIJIMA II2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUFILM I MEDIJIOsnovne6TEORIJA MEDIJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6TEORIJA MEDIJA II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6TEORIJA I ESTETIKA MEDIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije