Žana Lekić


Žana Lekić
Šifra: 260345
Prezime i ime: Žana Lekić
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1KAMERNA MUZIKA I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2KAMERNA MUZIKA II2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3KAMERNA MUZIKA III2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4KAMERNA MUZIKA IV2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne5KAMERNA MUZIKA V2 x 32 x 30 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne6KAMERNA MUZIKA VI2 x 32 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor