Anastasija Vrbica


Anastasija Vrbica
Šifra: 285160
Prezime i ime: Anastasija Vrbica
Titula:
Zvanje: lektor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017)
1 Engleski jezik
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
1 Ruski jezik 11x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
1 Ruski jezik I1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
1 Savremeni ruski jezik 1 – Nivo A12x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
1 Strani jezik2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
1 Strani jezik
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017)
2 Engleski jezik
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
2 Ruski jezik II1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
2 Savremeni ruski jezik 2 – Nivo A22x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
2 Strani jezik2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
2 Strani jezik
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017)
3 Engleski jezik2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
3 Ruski jezik III1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
3 Ruski jezik III1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
3 Ruski jezik III1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
3 Savremeni ruski jezik 3 – Nivo B1.12x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
3 Savremeni ruski jezik III4x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
3 Strani jezik2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017)
4 Engleski jezik2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
4 Ruski jezik IV1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
4 Ruski jezik IV1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
4 Ruski jezik IV1x1S1x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost (2017)
4 Savremeni ruski jezik 4 – Nivo B1.22x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
4 Savremeni ruski jezik IV4x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
4 Strani jezik2x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
4 Strani jezik - stručni I (ruski)2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
5 Ruski jezik V1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
5 Ruski jezik V1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
5 Ruski jezik V1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
5 Ruski jezik V1x11x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
5 Savremeni ruski jezik V4x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost
5 Savremeni ruski jezik V4x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje
5 STRANI JEZIK – Stručni II (engleski)1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
6 Ruski jezik VI1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Ruski jezik VI1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
6 Ruski jezik VI1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Ruski jezik VI1x11x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
6 Ruski jezik VI1x11x1
Filološki fakultet Osnovne
Prevodilaštvo
6 Savremeni ruski jezik VI4x1S
Filološki fakultet Osnovne
Ruski jezik i književnost
6 Savremeni ruski jezik VI4x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
6 Strani jezik - stručni II (ruski)1x1S
Filološki fakultet Specijalisticke
Ruski jezik i književnost
7 Ruski jezik I4x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
7 Ruski jezik VII1x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
7 Ruski jezik VII1x11x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Ruski jezik i književnost
8 Ruski jezik II4x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
8 Ruski jezik VIII
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Ruski jezik VIII1x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije