Srđan Darmanović

dr Srđan Darmanović

redovni profesor | Fakultet političkih nauka

  Rođen 18. jula 1961. na Cetinju. Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore iz oblasti komparativne politike. Član Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokratiju putem prava) Savjeta Evrope od 2005. Osnivač i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (2006-2010).  Ministar vanjskih poslova u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Never-Boring Balkans: The Elections of 2016Journal of Democracy
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanMontenegro: A Miracle in the Balkans?Journal of Democracy
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Dillemas of a Small RepublicJournal of Democracy

Obavjestenja iz nastave