Srđan Darmanović

dr Srđan Darmanović

redovni profesor | Fakultet političkih nauka

  Rođen 18. jula 1961. na Cetinju. Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore iz oblasti komparativne politike. Član Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokratiju putem prava) Savjeta Evrope od 2005. Osnivač i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (2006-2010).  Ministar vanjskih poslova u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIČKE NAUKEDoktorske1MIKRO-ISTORIJSKA ANALIZA U KOMP. ISTRAŽIVANJIMA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster1SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II0 x 00 x 00 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster1KOMPARATIVNE TRANZICIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1KOMPARATIVNE TRANZICIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE.67 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1UVOD U POLITIČKE NAUKE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIČKE NAUKEDoktorske2RJEŠAVANJE MEĐ. SUKOBA U POSTHLADNORATOVSKOJ ERI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster2KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne3SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne3SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNKOMPARATIVNA POLITIKAMaster3KOMPARATIVNE REGIONALNE STUDIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3POLITIČKI SISTEM CRNE GORE2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne5POLITIČKI SISTEM CRNE GORE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne6PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne6KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Never-Boring Balkans: The Elections of 2016Journal of Democracy
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanMontenegro: A Miracle in the Balkans?Journal of Democracy
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Dillemas of a Small RepublicJournal of Democracy

Obavjestenja iz nastave