Fakultet političkih nauka, 11.03.2017

Prof. dr Srđan Darmanović - curriculum vitaeX

 

Rođen 18. jula 1961. na Cetinju.

Redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore iz oblasti komparativne politike.

Član Venecijanske komisije (Evropska komisija za demokratiju putem prava) Savjeta Evrope od 2005.

Osnivač i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (2006-2010). 

Ministar vanjskih poslova u vladi Crne Gore (2016-2020).

Ambasador Crne Gore u Vašingtonu, SAD (2010-2016).

Osnivač i predsjednik Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), NVO/think tank sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora (1998-2010).

Predsjednik Savjeta diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, 2004-2006.

Tokom 1990-ih bio aktivan u crnogorskoj i saveznoj (SR Jugoslavija) politici, kao potpredsjednik SDP Crne Gore (1993-1996) i član Saveznog parlamenta SR Jugoslavije (1992-1996).

Autor dvije knjige: 

Izobličena demokratija: drama jugoslovenskog post komunizma (Beograd, Srbija 1993); 

Real-socijalizam: Anatomija sloma (Podgorica, Crna Gora 1996).

Koautor u knjigama: 

Autoritarizam i demokratija: Srbija, Crna Gora, Hrvatska - institucionalni okvir (Beograd, Srbija 2003); 

Između autoritarizma i demokratije: Srbija, Crna Gora, Hrvatska – civilno društvo i politička kultura (Beograd, Srbija 2004); 

Referendum u Crnoj Gori 2006 (Podgorica, Crna Gora 2007); 

Izbori i izborni sistem u Crnoj Gori 1990-2006 (Podgorica, Crna Gora 2007); 

Europe and Americas: Trans-Atlantic Approach to Human Rights”(Kopenhagen, Danska/Boston, SAD 2015); 

Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori - perspektive međupartijske demokratije (Podgorica, Crna Gora 2016); 

Birači, partije i izbori - kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji? (Beograd, Podgorica 2016).

Autor članaka u međunarodnim časopisima: Journal of Democracy (Vašington, SAD), East European Constitutional Review (Njujork-Budipešta), Sudosteuropa (Minhen, Njemečka). Kolumnista u nekadašnjem jugoslovenskom dnevniku Naša Borba (1990-1997) i crnogorskom nedeljniku Monitor (1994-2003).

Gostujući predavač na univerzitetima: Georgetown/John Hopkins (Vašington, SAD), Colby University (Mejn, SAD), La Sapienza (Rim, Italija), University of Hamburg (Hamburg, Njemačka), Univerzitet u Beogradu (Beograd, Srbija).

Član međunarodne istraživačke grupe Aspen Instituta koja je objavila izvještaj/knjigu “Budućnost Balkana” (1997-98).

Dva puta (1998 i 2000) u svojstvu eksperta svjedočio pred Helsinškom komisijom Kongresa SAD. 

Nacionalni majstor u šahu. 

Oženjen, otac jednog djeteta.