Srđan Darmanović


Šifra: 310211
Prezime i ime: Srđan Darmanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.110
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
1 Uvod u političke nauke3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
1 Uvod u političke nauke3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
1 Uvod u političke nauke3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
1 Uvod u političke nauke3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
1 Uvod u političke nauke3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
1 Uvod u političke nauke2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad
1 Uvod u političke nauke3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
1 Uvod u političke nauke2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
3 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
3 Savremeni politički sistemi3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
3 Savremeni politički sistemi3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
3 Savremeni politički sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
3 Savremeni politički sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
3 Savremeni politički sistemi2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
4 Savremeni politički sistemi II2x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
4 Savremeni politički sistemi II2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
6 Partije i partijski sistemi3x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
8 Politički sistem Crne Gore2x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
8 Politički sistem Crne Gore2x1
Fakultet političkih nauka Magistarske
Međunarodni odnosi
1 Komparativne tranzicije2x1S1x1S
Fakultet političkih nauka Doktorske
Političke nauke( 2017.)
1 Rješavanje međunarodnih sukoba u posthladnoratovskoj eri 3x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Never-Boring Balkans: The Elections of 2016Journal of Democracy
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanMontenegro: A Miracle in the Balkans?Journal of Democracy
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darmanović, SrđanThe Dillemas of a Small RepublicJournal of Democracy
Opširnije