Almedina Vukić


Šifra: 315134
Prezime i ime: Almedina Vukić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.400
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 20.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
2 Istorija političkih teorija1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
2 Istorija političkih teorija1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
2 Istorija političkih teorija1x(1B+1S)
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
2 Osnovi diplomatije2x(1B+1S)
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
3 Osnovi diplomatije1x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
3 Politički sistem Crne Gore2x(1B+1S)
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017.)
4 Politička kultura1x(1B+1S)
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
5 Istorija diplomatije1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
5 Psihologija politike1x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Istorija diplomatije Crne Gore1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
7 Diplomatsko pregovaranje1x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
7 Diplomatsko pregovaranje1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
7 Etnicitet i etnički odnosi1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
7 Globalizacija1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
7 Globalizacija1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
7 Globalizacija1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Diplomatsko i konzularno pravo1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Evropske studije
8 Politički sistem Crne Gore1x1S
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Politički sistem Crne Gore1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Novinarstvo
8 Politički sistem Crne Gore1x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
8 Politički sistem Crne Gore1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije