Jelena Lekić


Jelena Lekić
Šifra: 900398
Prezime i ime: Jelena Lekić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor