Anton Djokaj


Anton Djokaj
Šifra: 900537
Prezime i ime: Anton Djokaj
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
1 Matematika I3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
1 Matematika I2x2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Algebra2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Algebra 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Algebra 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Analiza 32x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Analiza 32x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
3 Diferencijalne jednačine2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Kompleksna analiza 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Kompleksna analiza 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika (2017)
3 Matematika III2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Analiza 42x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Analiza 42x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Diferencijalne jednačine3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Diferencijalne jednačine3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
4 Diferencijalne jednačine2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Uvod u diferencijalnu geometriju1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Uvod u diferencijalnu geometriju1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije